Algemene voorwaarden

Bestellingen worden vooraf betaald via het online betaalsysteem. Na ontvangst van uw betaling worden de goederen verzonden.

Onmiddellijk na ontvangst wordt de koper geacht de geleverde goederen na te zien op zichtbare gebreken.

Klachten dienen binnen de 8 dagen na levering aan Fidoma per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na deze termijn worden de geleverde goederen als aanvaard beschouwd.